Γιατί να μας επιλέξετε

Για την πληρέστερη υποστήριξη των επιμέρους τομέων, η ATC συνεργάζεται με εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού για την προμήθεια, εισαγωγή, περαιτέρω επεξεργασία και εμπορία συναφών προϊόντων.

Το τμήμα σχεδιασμού προϊόντων στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι, εκτός από τον σχεδιασμό των προϊόντων μαζικής παραγωγής, παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στον πελάτη και προτείνουν ειδικές λύσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο, με στόχο την προσαρμογή του τελικού προϊόντος στις εκάστοτε ανάγκες.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της, η εταιρία αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει συνεχώς τον μηχανολογικό εξοπλισμό της και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές παραγωγής.