ΓΕΝΙΚΑ
Η εταιρεία ATC κατασκευάζει κινητές βάσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα δυο κατηγοριών:
- Ηλιοστάτες (trackers) μονοαξονικοί ή διαξονικοί για συνεχή παρακολούθηση της τροχιάς του ήλιου καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας και καθ'όλο το έτος.
- Βάσεις με χειροκίνητη ρύθμιση της κλίσης τους σύμφωνα με την εποχιακή θέση του ήλιου.

-Επιπλέον αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή κινητών βάσεων ειδικού σχεδιασμού για δύσκολες περιπτώσεις χωροθέτησης.

Η εταιρεία μας λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και προσφέρει:
- τεχνικοοικονομική μελέτη για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που προαιρετικά συμπεριλαμβάνει και πρόταση χωροθέτησης,
- την κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση των βάσεων,
- την θεμελίωση των βάσεων με θεμέλια βαρύτητας, με πασαλόμπηξη ή με αγκυρόβιδες,
- την υλοποίηση ολόκληρου του πάρκου έτοιμου για λειτουργία,
- την προμήθεια σε άλλους κατασκευαστές βάσεων, ως ολοκληρωμένα προϊόντα ή επιμέρους εξαρτήματα αυτών.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες.

ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ TRACKERS

ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ-APOLLON
ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ-SUNFLEX

ΔΙΑΞΟΝΙΚΑ TRACKERS

ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ-APOLLON
APOLLON 2A

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ