ΓΕΝΙΚΑ
Στις ακτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δοχεία που παρουσιάζονται στην γενική κατηγορία "Δοχεία Απορριμμάτων" υπό την προυπόθεση να υπάρχει βάση από μπετόν στη θέση τοποθέτησής τους.
Επιπλέον προτείνουμε τα παρακάτω σχέδια που η εταιρεία μας σχεδίασε και παράγει ειδικά για χρήση στις ακτές.
Κριτήρια σχεδιασμού ήταν :
- η μεγάλη χωρητικότητα ώστε να μην υπερχειλίζουν τα δοχεία σε περιόδους αιχμής,
- το χαμηλό κόστος και το μικρό βάρος,
- η λειτουργική απλότητα ώστε να είναι εύκολη η εκκένωσή τους,
- η δυνατότητα πάκτωσής τους και μέσα στην άμμο χωρίς να χρειαστεί βάση από μπετόν και
- η μεγάλη τους αντοχή στην υγρασία και στην αλμύρα της θάλασσας με την χρήση κατάλληλων υλικών και την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία τους.
Μπορεί να προστεθεί μετόπη με λογότυπο ή άλλα στοιχεία επιλογής σας, όπως παραινέσεις του τύπου "Διατηρείτε καθαρή την ακτή".
Όλα τα σχέδια μας μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τις διαστάσεις, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
Επίσης μπορούμε να υλοποιήσουμε και δικές σας ιδέες.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες. Σε κάθε καρτέλα εμπεριέχονται παραλλαγές του προϊόντος με διάφορα υλικά.