ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα παρακάτω σχέδια από ντουζιέρες ακτής παράγονται από την εταιρεία μας με βασικό υλικό τον θερμογαλβανισμένο χάλυβα (οικονομική επιλογή) ή τον ανοξείδωτο χάλυβα. Και στις δυο περιπτώσεις, προαιρετικά επακολουθεί ηλεκτροστατική βαφή.
Όλα τα σχέδια μας μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τις διαστάσεις, ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
Σε όλα τα σχέδια μπορεί να αντικατασταθεί η βρύση για τα πόδια με πλαϊνούς εκτοξευτήρες και αντιστρόφως ή να παραληφθούν εντελώς και να παραμείνουν μόνο οι κεφαλές ντούς.
Σε όλα τα σχέδια υπάρχει θυρίδα επισκεψιμότητας της υδραυλικής εγκατάστασης.
Επίσης μπορούμε να υλοποιήσουμε και δικές σας ιδέες.

Για λεπτομέρειες πατήστε πάνω στις εικόνες. Σε κάθε καρτέλα εμπεριέχονται παραλλαγές του προϊόντος με διάφορα υλικά.