Τομείς Παραγωγής

Η ATC δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς παραγωγής προϊόντων:

1.

ELECTRON: Εξαρτήματα δικτύων και διαφόρων εφαρμογώνΕξαρτήματα δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας


Εξαρτήματα στήριξης δικτύων ηλεκτροκίνησης τρένων


Εξαρτήματα στήριξης δικτύων τηλεπικοινωνιών και οπτικών ινών


Ιστοί και ικριώματα δικτύων2.

FITTINGS-HARDWARE-SPARE PARTS: Σφυρήλατα και χυτά    εξαρτήματα μετάλλων• Μεταλλικά εξαρτήματα διαφόρων εφαρμογών στη βιομηχανία, στη ναυτιλία,   στο στρατό, στη βιομηχανία οχημάτων, στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής   ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, στα έργα ηλεκτροκίνησης, στα έργα   οδοποιίας, στις κατασκευές αγροτικών και χωματουργικών μηχανημάτων,   στους ταινιόδρομους μεταλλείων και στις κτιριακές κατασκευές.

3.

POLIS: Εξοπλισμός πόλεων και υπαιθρίων χώρων
                Συστήματα ανακύκλωσηςΠροϊόντα αστικού εξοπλισμού

υψηλής αισθητικής και αντοχής σχεδιασμένα   από το μελετητικό τμήμα της εταιρείας μας:
  Κολωνάκια, διαχωριστικά κιγκλιδώματα (μπαριέρες), κινητά κιγκλιδώματα,   παγκάκια και συστήματα καθισμάτων, δοχεία απορριμμάτων,   προστατευτικά περιβλήματα δένδρων, σχάρες δένδρων, σχάρες συλλογής   ομβρίων, περιφράξεις-αυλόθυρες, ζαρντινιέρες, φωτιστικά, ιστοί και   πινακίδες σήμανσης, διαφημίσεων και ανακοινώσεων, στέγαστρα διαφόρων   χρήσεων

Συστήματα διακίνησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων


Κατασκευή προϊόντων για τη συλλογή, συμπίεση και μεταφορά   ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων απορριμμάτων


Παραγωγή προϊόντων επί παραγγελία (φασόν)4.

ENERGY: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΣυστήματα καύσης, αποθήκευσης, μεταφοράς και διαχείρισης βιομάζας   οικιακής και βιομηχανικής χρήσης


Φωτοβολταϊκά συστήματα


Ιστοί και ικριώματα μικρού και μεσαίου μεγέθους ανεμογεννητριών5.

ERGON: Μεταλλικές και Ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευέςΜηχανήματα ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών απαιτήσεων


Μεταλλικά κτίρια και προκατασκευασμένοι οικίσκοι


Ιστοί και ικριώματα διαφόρων εφαρμογών


Ηχοπετάσματα οδών


Ερμάρια (pillar) ηλεκτροφωτισμού, φυσικού αερίου και διαφόρων άλλων   χρήσεων


Μεταλλικά stand διαφήμισης και ταξινόμησης προϊόντων


Ψυκτικοί θάλαμοι και συστήματα ψύξης


Σκηνές camping (TRB)