Τμήματα Παραγωγής

Η εταιρεία περιλαμβάνει τα παρακάτω συνεργαζόμενα τμήματα παραγωγής, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα:

1. Μελέτη και σχεδιασμός προϊόντων – υλοποίηση σχεδίων πελατών.
2. Κατασκευή και συντήρηση μητρών και ιδιοσυσκευών.
3. Ψυχρή κοπή, διάτρηση, διαμόρφωση και μηχανουργική πεξεργασία μετάλλων (punching, ψαλίδια, πριόνια, στράντζες,     πρέσσες, κύλινδροι, κουρμπαδόροι).
4. Θερμή κοπή και διάτρηση μετάλλων (plasma, οξυγόνο, laser).
5. Εν θερμώ διαμόρφωση μετάλλων (σφυρηλασία).
6. Χύτευση εξαρτημάτων από κράματα αλουμινίου, ορειχάλκου.
7. Μηχανουργική επεξεργασία (τόρνοι, φρέζες, δράπανα).
8. Επιφανειακή επεξεργασία (αμμοβολή, ηλεκτροστατική και λοιποί τρόποι βαφής).
9. Συγκολλήσεις σε χάλυβες κατασκευών, χάλυβες Ιnox, κράματα αλουμίνιου
    (MIG MAG, TIG, ηλεκτροδίου, χρήση robot).
10. Συναρμολόγηση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.
11. Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων.
12. Συσκευασία.